This is alternative content.

Phòng giáo dục

THÔNG BÁO

Báo cáo sơ kết học kỳ I-Năm học 2012-2013

Thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2012-2013, Phòng GD-ĐT Châu Phú sơ kết học kỳ I ngành học mầm non như sau:

Nội dung báo cáo tải tại đây.

You are here: Home Chuyên môn Mẫm non - Mẫu giáo Báo cáo sơ kết học kỳ I-Năm học 2012-2013