This is alternative content.

Phòng giáo dục

THÔNG BÁO

Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác- Chủ đề năm 2014

Để giúp cho các đồng chí khỏi lúng túng trong việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2014, chi bộ xin giới thiệu mẫu đăng ký sau:

Mẫu mới nhất, được Ban Tuyên giáo triển khai giữa tháng 02-2014.

Tải tại đây!

(Ban biên tập -1) .

You are here: Home Đoàn thể Chi bộ Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác- Chủ đề năm 2014