This is alternative content.

Phòng giáo dục

THÔNG BÁO

Hướng dẫn công tác y tế học đường năm học 2012- 2013

Hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện công tác học sinh, ngoại khóa, y tế học đường trong năm học 2012- 2013:

Tải xem hướng dẫn tại đây!

(Ban biên tập-1)                       .

You are here: Home Tổng hợp Hướng dẫn công tác y tế học đường năm học 2012- 2013